Ödemiş
+17°C
Üye İşlemleri

ÜYE AİDATLARI

ÜYE AİDATLARI

 

Üye Aidat Tahakkuk ve Tahsilatı

Oda üyelerinin kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat ve gecikme zamlarının tahakkuk ve tahsilatı Odamız yetkili birimlerince yürütülmektedir.


Yıllık Aidat Tahakkuku

Yıllık Aidat ve Munzam Aidat tavanı kanunla belirlenir. Her iki aidat da Haziran ve Ekim ayı içinde 2 eşit taksitte Oda veznesine veya banka hesaplarına yatırılmak suretiyle tahsil edilir. Süresi içinde ödenmeyen aidatlara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uyarınca yürürlükte olan oranlarda aylık gecikme zammı uygulanır.

 

Yıllık Aidat ve Munzam Aidatınızın miktarını Odamızın 0(232) 543 11 68 No.lu telefonundan öğrenebilirsiniz.

Oda Sicil, Ünvan, Vergi Numaralarını odemisto@tobb.org.tr adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

Aidatlarınızı Odamız veznesine yatırabileceğiniz gibi aşağıdaki banka hesaplarına süresi içinde yatırabilirsiniz.

 

Bankalara yatırırken Oda sicil numarası ve Ünvanınızı dekontta belirtmenizi rica ederiz.


ÖDEMİŞ TİCARET ODASI HESAP NUMARALARI

 ZİRAAT BANKASI ÖDEMİŞ ŞUBESİ İBAN NO: TR79 0001 0002 2113 8320 2450 01

YAPIKREDİ BANKASI ÖDEMİŞ ŞUBESİ İBAN NO: TR03 0006 7010 0000 0080 9128 85