Ödemiş
+17°C
Ödemiş

ÖDEMİŞ HAKKINDA

ÖDEMİŞ İLÇESİ’NİN GENEL TANIMI


Ödemiş ilçesİ yerleşim merkezi olarak tarihi M.Ö 3OOO yıllarına kadar uzanan ve çeşitli uygarlıkları tarihi boyunca barındıran bir geçmişe sahip olup, bugün ise tam gelişmişlik düzeyine tırmanan çağdaş bir şehir görünümündedir.


Nüfusu, ekonomik ve kültürel yapısı, tarım ve sanayisiyle her geçen gün büyüyerek gelişen bir şehir olmasının yanısıra coğraf konumu itibarıyla da il olmaya hazır bir şehirdir.


İLÇENİN COĞRAFİ KONUMU VE KOMŞULARI


Ödemiş ilçesi deniz seviyesinden 123 metre yükseklikte olup; yüzölçümü 1082.6 Km² dir. İlçenin kuzeyinde 2157 Rakımlı Bozdağlar, güneyinde ise Aydın Dağları uzanır. Ödemiş bu iki engebe kendi adı verilen ovada kurulmuştur.


ÖDEMİŞ’İN NÜFUS DURUMU


Ödemiş, Merkez, Kasaba ve Köyleriyle 150.000’e yaklaşan nüfusuyla, Türkiye’nin en büyük ilçeleri arasında yer almaktadır. İlçemizdeki nüfus artış hızı %6.28’dir.


İKLİM


Akdeniz ikliminin özelliklerini taşıyan Ödemiş’de yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçmektedir. Doğal bitki örtüsü MAKİ’dir. İkimin elverişli olması, ilçe ovalarında her türlü sulu ve susuz tarımın yapılabilmesine  imkan tanımaktadır.


ARAZİ VARLIĞI VE DAĞILIMI


Ödemiş ilçesinin toplam arazi varlığı 107.900 Hektar olup, bu arazinin dağılımı ise şöyledir.


Tarım Alanı : 37.531 Ha.

Orman Alanı : 38.569 Ha.

Çayır ve Mer’a Alanı : 18.000 Ha.

Tarım Dışı Arazi Alanı : 13.800 Ha.

Genel Yüzölçümü : 107.900 Ha.


AKARSU VE GÖLLERİ


Ödemiş ilçesinin en büyük akarsuyu Küçük Menderes nehridir. Kiraz ilçesi hudutlarında doğan, Küçük Menderes Ovasının ortasından ikiye bölerek akan nehri Çomaklar, Korga, Bademli, Birgi ve Üzümlü Dereleri bu nehre karışarak besler. Yaz aylarında nehşr ve dereler kurur. Küçük Menderes nehrinin yüzölçümü 110 Hektardır. İlçe sınırları içerisinde su potansiyeli 140 hm³/yıl’dır. Gölcük yaylasından gölden yöreye yetiştirilen patates ve diğer sulu tarım mahsulünün su ihtiyacının çok önemli bir bölümü karşılanır.


HAYVANCILIK


Tarıma dayalı bir ekonomik yapısı olan Ödemiş ilçesinde hayvancılık önemli bir yer tutmaktadır.


TARIM


Ödemiş, iklimsel ve coğrafi özellikleri nedeniyle tarımsal faaliyetleri yoğun bir ilçedir. İlçenin tarım ürünlerinin başında patates gelmektedir. Her yıl Mayıs ayının ilk haftalarında başlayan tufanda yaz patatesinin hasadı Temmuz ayına kadar devam eder.MEYVE VE FİDAN ÜRETİMİ 


İlçemizde özel 414 Adet Ruhsatlı fidancı bulunmaktadır. Bunların üretimi yaklaşık Türkiye üretiminin % 50'sine tekabül etmektedir.SERACILIK 


Son yıllarda seracılık oldukça yaygın bir şekilde yapılmaya başlanmıştır.KÜÇÜK SANAYİ 


Ödemiş'İn ekonomik açıdan en öenmli sektörlerinden birisi de küçük ve orta ölçekli sanyi teşkil etmektedir. 2004 yılında toplam 1200 işyeri bulunmaktadır. Ödemiş Küçük Sanayi Sitesinde şu anda 1039 işyeri faal olup, 161 işyeri boştur.


TİCARET 


Ödemiş ilçesinin ekonomik yapısının tarıma dayalı olması nedeniyle Sanayiinin gelişmesinde Tarım Alet ve Makinaları ile İş Makinaları imalatı sektörü ilk sıralarda yer almaktadır. Ödemiş'teki ticaret sektörünün dağılımına bakıldığında 3 grupta toplanabilir.


A-) İlçe nüfusunun ihtiyaçlarını ve talebini karşılamaya yönelik ilçe içi ticaret;

B-) İlçenin tarımsal ve sınai ürünlerini ülkemizin diğer bölgelerine pazarlayan ticari faaliyetler ;

C-) İlçenin belli başlı tarımsal ve sınai ürünlerini yurt dışında pazarlayan ticari faaliyetler.


Ödemiş'in ticaret sektörüne hizmet veren ticaret erbabından 1.314 dolayındaki firma, Ödemiş Ticaret Odası'nın üyesi olarak faaliyet göstermekte olup, bu firmalardan 456 adedi değişik türlerden Şirket Hükmi Şahsiyet olarak, geriye kalan firmalar da Hakiki Şahıs olarak ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.