Ödemiş
+17°C

Haberler


02

 SAYIN ÜYEMİZ;

 
İlgi: TOBB’nin 24.01.2017 tarihli ve 1377 sayılı yazısı.
 
İlgi kayıtlı yazıda, 6770 sayılı, “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun “TBMM Genel Kurulunda 18.01.2017 tarihinde kabul edilmişti.
 
Kanun ile 03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenlere, borçlarını geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödeme imkanı getirilmiştir. Yapılandırma kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren dörder ay uzatılmıştır. Kanundan yararlanmak için peşin ödeme tercihinde bulunmakla birlikte ödemelerini yapamayanlar dilemeleri halinde 2017 yılının Mayıs ayı sonuna kadar peşin ödeme indiriminden yararlanarak ödemelerini yapabilecekler ya da taksitli ödemeye geçebileceklerdir.
 
Ayrıca Kanun ile kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde söz konusu borçlarının tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme performansları ilişkin olumsuz kayıtları kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilecektir.
 
Tüm Üyelerimize Duyurulur.
Okunma Sayısı: 1708
resim
Yazdır