Ödemiş
+17°C

Haberler


10

 E-tebligat sistemine başvurular 1 Nisan 2016 tarihinde sona erecek. Gelir İdaresi Başkanlığı e-¬beyanname, e-¬yoklama uygulamasından sonra Vergi Mükelleflerine yapacağı tebligatları 01.01.2016 tarihinden itibaren 'Elektronik' olarak yapacağını 27.08.2015 günü yayımlanan 456 seri numaralı VUK Genel Tebliği açıklamıştır. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı 29.12.2015 gün ve 29577 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı 467 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile uygulama için müracaat tarihini 01 Nisan 2016 olarak yeniden belirlemiştir. Bu sebeple mükelleflerin ileride cezalı duruma düşmemesi için bağlı oldukları vergi dairelerine müracaatlarını yaparak gerekli işlemleri bir an önce yaptırmaları gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur. Detaylı Bilgi:http://www.gib.gov.tr/e-Tebligat

Okunma Sayısı: 1640
resim
Yazdır