Ödemiş
+17°C

Haberler


22

 TOBB ’dan gelen, 22.12.2015 tarih ve 23908 sayılı yazıda Endüstriyel Tasarım Envanteri hakkında aşağıdaki hususlar bildirilmiştir;

 
Türk Tasarım Danışma Konseyi’nin hazırladığı ve Kasım 2014’te yürürlüğe giren “Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016)” Hedef 4, Faaliyet 1'de belirtilen "Türkiye'nin tasarım envanterinin hazırlanması" çalışması Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) sorumluluğunda yürütülmektedir. 
 
Envanterin amacı, Türkiye’de endüstriyel tasarım faaliyetlerinin insan kaynağı ve ekonomik açılardan hacmini, faaliyetlerin hangi sektörlere dağıldığını, endüstriyel tasarımcıların mesleklerini nasıl icra ettiklerini, uzmanlık alanlarını ve gelir durumlarını araştırmaktır. Hazırlanacak envanter, devlet desteklerine, vergi teşviklerine ve Türk Tasarım Danışma Konseyi'nde yapılacak çalışmalara temel oluşturacaktır.
 
Bu doğrultuda; Bünyesinde endüstriyel tasarım faaliyeti bulunduran veya endüstriyel tasarım hizmeti alan üretim veya pazarlama firmalarına yönelik düzenlenmiş anketi,Endüstriyel tasarım hizmeti veren ofis veya şirketlerine yönelik düzenlenmiş anketi,Dört yıllık endüstri ürünleri tasarımı veya endüstriyel tasarım bölümlerini bitirmiş tasarımcılara yönelik hazırlanmış anketleri TOBB web  sayfasındaki “ Endüstriyel Tasarım Envanteri Anketleri için tıklayınız.” adlı bölümden ulaşabilirsiniz.
 
 
 
Detaylı Bilgi için www.tobb.org.tr
 
 
 
Tüm üyelerimize duyurulur.
Okunma Sayısı: 1579
resim
Yazdır