Ödemiş
+17°C

Haberler


21

Değerli Üyelerimiz;

 

 

YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME

TOBB'den Odamıza gelen 18/04/2017 Tarih ve 0515-216 -6415 Sayılı yazıda,

Engellilerin toplumsal hayata katılımı için temel gerekliliklerden biri olan erişebilirliği sağlamak üzere, 01.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3’üncü maddesine dayanılarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan “Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hale Getirilmesine Dair Yönetmelik” 13.01.2017 tarihli ve 29947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TOBB’ne gönderilen yazıda; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca gönderilen yazıya yer verilerek, söz konusu Yönetmelik kapsamında yer alan hükümlerin uygulanması, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerle ilgili olarak 5378 sayılı Kanunun geçici üçüncü maddesi kapsamında işlem yapılabileceği ve ilgililerin gerekli tedbirleri almaları konusunda bilgilendirme yapılması talep edilmektedir.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Okunma Sayısı: 1663
resim
Yazdır