Ödemiş
+17°C

Haberler


26

 Değerli Üyelerimiz,

TOBB tarafından gelen 19/04/2017 ve 0512/6563 Sayılı yazıya istinaden;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 29.03.2017 tarih ve E.17818 sayılı yazı ile; dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılacak gazyağı temin ve satışları hususunda gazyağının,ÖTV farkı nedeniyle,amacı dışı kullanılarak piyasa yapısını bozucu etki yapabileceğinin tespit edildiği,bir çok sektörde kapasite raporlarında yer alan gazyağı yerine ikame edilecek ürünlerin kullanılabileceği,kapasite raporlarında tüketim/sarf malzemesi olarak belirtilen gazyağının ısıtma ve aydınlatma amaçlı kullanımla ilgili Kurul Kararında belirtilen kullanım alanları dışında kullanılması durumunda,

a)İkame ürünlerin gazyağı yerine kullanılması mümkünse,söz konusu kapasite raporlarının ikame ürünler dikkate alınarak revize edilmesi,

b)Bundan sonra düzenlenecek kapasite raporlarında bu hususa dikkat edilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu sektörler aşağıda belirtilmiş olup,ikame ürünlerle ilgili öneriler yanlarında belirtilmiştir.

1-Deri İşleme Sanayinde;Kriter gereği “Suda münhal çözücü ihtiva eden yağ gidericiler ile gazyağı üretimde aynı amaçla kullanıldığından talebe bağlı olarak biri veya deri kapasitesinin istenen yüzdelerinde her ikisi de verilebilmektedir.” denilmektedir.

2-Matbaa kalıbı temizleme sıvısı,vb kimyasalların üretiminde;”Grup:3421 Matbaa,Film  ve Kalıp Hazırlama,Cilt İşleri” kapasite kriterinde;”Ayrıca mürekkep inceltme ve temizlik için mürekkep ihtiyacının  %60 ila %75’i kadar cinsleri de belirtilerek etil alkol,izopropil alkol,etil asetat gibi çözücü maddeler verilir.” denilmektedir.Tiner ,vb imalatlar için ise kriterinde oranları ve solvent isimleri belirtilmektedir.

3-Tanker Temizleme İşleminde,Bitümlü su yalıtımı ürünlerinin üretiminde kaydırıcı olarak Porselen üretiminde ;bu sektörlerde Akaryakıt Harici Ürünler kapsamındaki muhtelif solventlerin kullanılabileceği,

4-Isı ve enerji üretiminde; motorin ve fuel oil,vb yakıtlara ikame olarak gazyağı yazılmaması,gerekli görülmektedir.

Bu nedenle EPDK’nın talebi doğrultusunda,mevcut kapasite raporlarında tüketim/sarf malzemesi olarak belirtilen gazyağı ile ilgili olarak gerekli değişiklik işlemlerinin yapılmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Bilgilerinize sunarız.

Okunma Sayısı: 2219
resim
Yazdır