Ödemiş
+17°C

Haberler


01

 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki alacakları tahsilini düzenlemektedir. 27.05.2017 tarihinden önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.


Taksitli ödeme yapmak isteyen üyeler olması durumunda başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu kanun hükmünden faydalanabilir.


Üyelerin madde de düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31.07.2017 tarihine kadar oda ve borsaya bir dilekçe ile başvurması şarttır.

Okunma Sayısı: 1688
resim
Yazdır