Ödemiş
+17°C

Haberler


18

 

 

ÖDEMİŞ TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

2017-2021 dönemi Odamız organ seçimleri 2017 yılı Ekim ve Kasım aylarında yapılacak olup; 19/01/2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik gereğince bu seçim döneminde Oda Meslek Komiteleri, Oda Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegesi, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu üyelikleri seçimleri yapılacaktır.

Odamız organ seçimlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve bütün üyelerimizin seçme ve seçilme haklarını kullanarak mağdur olmamaları için; Odamız kayıtları bu ilanın yayın tarihinden itibaren 10 gün süreyle üyelerimizin incelemesine açık tutulacak olup, bu süre içinde üyelerimizin aşağıda belirtilen konularda kayıtlarını kontrol etmek suretiyle doğruluğunu teyit edecekler, kendi durumları ile odamız kayıtları arasında farlılık varsa  düzelttireceklerdir.

Düzeltme işlemi Ticaret Sicilini ilgilendiren hususlarda kanun gereği tescil yoluyla düzelttirilecek, oda kayıtları ile ilgili hususlarda ise dilekçe ile müracaat yeterli olacaktır.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Birliği kanunu ve yukarıda adı geçen seçim yönetmeliği hükümleri gereğince;

1-Odamıza son iki takvim yılından aidat borcu bulunan, vergi kaydı bulunmayan ve odamızda tescilli adresinden ayrılmış olup bu durumu bildirmeyen üyeler Odamız Yönetim Kurulu tarafından askıya alınmış olup, bu durumda bulunan üyelerimiz askıdan indirme işlemi yapılmadan seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaklardır. Askıda bulunan üyelerimizin, askıdan indirilerek meslek gruplarına ve seçme ve seçilme listelerine kaydedilebilmeleri için askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırmaları gerekmektedir.

2-Tüzel kişi üyelerimizin temsilcisi olan gerçek kişilerin şirket sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası, genel müdür yardımcısı, şube müdürü seviyesinde şirketi temsile, bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili olarak Ticaret Siciline tescilli bulunmaları gerekmektedir ve bu halin en az altı ay öncesini kapsaması şarttır. Son altı ay içerisinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı ve olması halinde Ticaret Siciline tescil işleminin yaptırılması gerekmektedir.

3-Bütün üyelerimizin odamızda tescilli adresleri ile bulundukları adreslerin tutarlılığı kontrol edilmelidir.

4-Bütün üyelerimizin vergi sicil numaralarının odamız kayıtlarındaki ile tutarlılığı kontrol edilmelidir.

5-Herhangi bir inceleme ve düzeltme talebi olmaması halinde odamız kayıtlarının doğruluğu kabul edilmiş sayılacaktır.

 

Durumunuzun incelenerek yukarıdaki kriterlere uygunluğunuzun kontrol edilmesi ve ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde odamız kayıtlarının düzelttirilmesi gerektiği ilanen duyurulur. 

     

Okunma Sayısı: 1958
resim
Yazdır