Ödemiş
+17°C

Haberler


27

 İlgi: TOBB’nin 20.09.2017 tarihli ve 0433/14393 sayılı yazısı;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgi yazısında; maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Maden Atıkları Yönetmeliğinin 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatılmaktadır. Ayrıca, söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasına dair alt mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar ekte yer alan açıklamalar doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütüleceği ifade edilmiştir.

Bilgilerinize Sunarız. 

 

 

Ek: Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar 

Okunma Sayısı: 1329
resim
Yazdır