Ödemiş
+17°C

Haberler


07

 

Değerli Üyelerimiz,

 

Finansmanı AB tarafından sağlanan projeler, yerinde kontrol, izleme ve denetim araçlarıyla hem AB hem de ülkemiz makamlarınca uygulama esnasında takip edilmektedir. Benzer şekilde projeler sonuçlandırıldıktan sonra da, proje ve program değerlendirmeleri, denetimler ve ardıl izleme faaliyetleriyle, genel amaç ve proje hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı, dürdürülebilirliğin ne ölçüde temin edildiği ve beklenen etkilerin ne kadarının gerçekleştirilebildiği ölçülmektedir. Anılan kontroller Hazine kontrolörler Kurulu (Denetim Otoritesi) ya da AB Bakanlığı tarafından gerçekleştirilebildiği gibi Avrupa Komisyonu veya Avrupa Sayıştayı'nca görevlendirilmiş uzmanlar tarafından yürütülebilmektedir.

AB bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, proje faydalanıcıları Oda/Borsalarımızın proje uygulama sonrasındaki olası denetim ve kontrollerde konu edilebilecek hususlara dair sorumlulukları belirtilmiş olup söz konusu sorumluluklar aşağıda sıralanmıştır:

  • Projenin teknik uygulamasından sorumlu olan Kıdemli Program Görevlisi, projenin bitiminden itibaren olası denetim ve kontrollerde konu edilebilecek hususlara dair sorumlulukları belirtilmiş olup söz konusu sorumluluklar aşağıda sıralanmıştır.
  • Proje kapsamında inşa edilen tesislerin, temin edilen araç ve malzemeler ile kurulan sistemlerin uygulama bittikten sonra da proje amaçları doğrultusunda kullanılmaya devam edilmesi gerekmektedir. Bununla ilişkili olarak, proje kapsamında herhangi bir alanda eğitim alan personelin ilgili alanda istihdamı ve bunu devamlılığının sağlanması da önem arz etmektedir.
  • Proje sonrası icra edilen denetim ve kontrollerde faydalanıcı kurum/kuruluştan projeye ilişkin birtakım bilgi ve belgeler talep edilmektedir. Bu sebeple projeye ilişkin evrakın proje uygulaması bittikten sonra da titizlikle saklanması önem arz etmektedir.
  • Yukarıda belirtilen kurumlarca yapılabilecek ardıl izleme, denetim ve değerlendirmelerde, AB fonlarının yerinde harcanmadığına ya da proje çıktılarının amaçlar doğrultusunda kullanılmadığına yönelik sonuçlara ulaşılmaı halinde fonların geri alınmasına varabilecek çeşitli yaptırımlar uygulanabilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Okunma Sayısı: 1125
resim
Yazdır