Ödemiş
+17°C

Haberler


08

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 10. maddesi gereğince “İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödememiş olan üyelerin, Yönetim Kurulu kararıyla durumları askıya alınırlar. Bu kararı takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde adres ve durumunu bildirmeyen üyelerin sicil kayıtlarının re’sen silinmesi için Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne ihbarda bulunulacağı ve bu ihbarı takip eden ayın ilk günü itibariyle de oda kayıtlarının silineceği” hükme bağlanmıştır.
Üyelerimizin üye bilgilerini ve üyelik mükellefiyetlerini en geç 26/01/2018 tarihine kadar Ödemiş Ticaret Odası’na bildirmeleri gerekmektedir.
Üyelerimize önemle duyurulur.

Ödemiş Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanlığı


 

Okunma Sayısı: 1126
resim
Yazdır