Ödemiş
+17°C

Haberler


01

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte, 24/03/2016 tarihinde yayımlamış olduğu ikinci tebliğ ile 8 meslekte, 26/09/2017 tarihinde yayımlamış olduğu üçüncü tebliğ ile 33 meslekte olmak üzere toplam 81 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır. Bu kapsamda ilgili tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Bakanlık Tebliğlerinde yayımlanan 81 meslekte başlayan belge zorunluluğunun ilk aşamada Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ücret tarifesi listesinde yer alan 161 meslekte devam etmesi sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır. Belgesiz çalışan kişiler için işveren ya da işveren vekiline Bakanlığa bağlı iş müfettişlerince idari para cezası uygulanmaktadır. 
Belge zorunluluğunun getirilmesiyle iş kazalarının en aza indirilmesi, üretimde etkinliğin ve verimliliğin arttırılması, nitelikli ve belgeli işgücünün oluşturulması hedeflenmektedir. 
Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerin listesine www.myk.gov.tr/belgezorunlulugu internet adresinden erişilebilmektedir. 
Mesleki Yeterlilik Belgeleri sayesinde; işverenler mesleki yeterliliklerinden emin olduklarını kişileri istihdam edebilmektedir. Nitelikli işgücüne kavuşan çalışma hayatındaki iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasına katkı sağlanacaktır. İşverenlerin iş kazalarına ve meslek hastalıklarına bağlı oluşacak iş gücü, zaman ve malzeme kayıpları ile hukuki ve sigorta yükümlülüklerine karşı korunması sağlanmaktadır. Üretimde ve hizmette verimlilik ve etkinlik sağlanarak rekabet gücü arttırılmaktadır. İşverenler teşviklerden yararlanmakta ve kanuni cezalara karşı korunmaktadırlar. Belge sahipleri istihdamda ve mesleki kariyerlerinde bir adım önde olmaktadırlar. Uluslararası akreditasyona sahip bir belgeye kavuşan bireyler için sınırlar kalkmakta ve işgücünün serbest dolaşımına olanak sağlanmaktadır. 
Detaylı Bilgi için www.myk.gov.tr internet adresinden erişilebilmektedir.

Broşür için-https://goo.gl/kqiRde

Okunma Sayısı: 932
resim
Yazdır