Ödemiş
+17°C

Haberler


31

 

Sayın Üyemiz,

İlgi: TOBB’nin 16.08.2018 tarihli ve 0431/12421 sayılı yazısı


Dışişleri Bakanlığından alınan, İran’a yönelik yaptırımlara ilişkin ilgide kayıtlı yazıda özetle aşağıdaki hususlar yer almaktadır:

“ABD yönetiminin “Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan (KOEP) çekilmesi ve İran’a yaptırım uygulanmaya başlanması” kararı çerçevesinde, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından Bakanlığımıza tevdi edilen yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlara ilişkin liste, 22.05.2018 tarih ve 10277076-545.08.02-2018/13880722 sayılı yazımız ile iletilmişti. Listede yer alan bir Türk vatandaşı (Gülnihal Yegane) ve ülkemizde kain dört şirketin (Trigon Lojistik, 3G Lojistik, RA Havacılık Lojistik ve Otik Havacılık) ABD’nin tek taraflı yaptırımlarına tabi İran’ın Mahan Air Havayolları ile iş ilişkilerinde bulunmalarından ötürü listeye dahil edildikleri bildirilmişti. (konuya ilişkin ABD Hazine Bakanlığı basın bildirisi: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0395

“Bu defa, söz konusu karar sonrasında İran’la ekonomi, ticaret ve enerji alanında ilişkileri bulunan ülkeleri ziyaret eden ABD heyeti ile 20 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirilen toplantıda, heyet başkanı ABD Hazine Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı Marshall Billingslea, Mahana ir ile iş yapan Türk veya başka ülkeden herhangi bir şirketin muhakkak kara listeye alınacağını, en son bir Malezya şirketinin (GSA) bu muameleye maruz kaldığını belirtmiş ve Mahan Air’e biletleme ve kargo hizmeti sağladığını tespit ettikleri Türk şirketlerinin isimlerini zikretmek suretiyle (Andira Tour Airmark airline Marketing and Services ve GSATURK STONE Turkey) Dışişleri Bakanlığınca uyarılmasını rica etmiştir”

“Bilindiği üzere BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik yaptırım kararlarının ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olup, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanması zorunludur. Buna mukabil, ABD ve AB’nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığı bulunmamakta, ancak ABD, yaptırımlarını sınır aşar nitelikte uyguladığı cihetle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptırımlardan etkilenme olasılığı çerçevesinde keyfiyetten bilgi sahibi olunmasında yarar görülmektedir.”
Bilgilerinize. 

Saygılarımızla, 

 

Ödemiş Ticaret Odası

Okunma Sayısı: 520
resim
Yazdır