Ödemiş
+17°C

Haberler

YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar

  • 28.07.2021
  • ezgi

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 27.07.2021 tarihli ve 65767687 sayılı yazıya istinaden,

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden
Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ'in, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü üzerindeki etkisine dair yaşanan
tereddütlerin giderilebilmesini teminen açıklama yapılmıştır. 

Bilgilerinize Sunarız.
YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar