Haberler

Havalimanlarında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri Denetimi

  • 30.06.2022
  • ezgi
Sayın Üyemiz,

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 23.06.2022 tarihli ve 75718565 sayılı yazı.

İlgi'de kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Havalimanlarında Yerine Getirilen
Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri" süreci hakkında gümrüklü yer ve sahalardaki fiziki düzenlemeler, alt
yapı, sistem, program ve iş akışlarının (giriş-çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların kontrolü vb.) gümrük muhafaza
hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayacak şekilde geliştirilmesine yönelik
görüş/öneri talep edilmektedir.

Bu itibarla,
1.Hâlihazırda bahse konu hizmetlerde yaşanan sorunlara ilişkin detaylı bilgilerin verilmesi,
2.Hizmetlerin yerine getirilmesinde yaşanan aksaklıkların önüne geçilmesi amacıyla hangi mevzuat
değişikliklerinin yapılması gerektiğinin açıklanması,
3. Mevzuat açısından herhangi bir sorun olmamasına rağmen, gümrük idarelerindeki farklı uygulamalardan
kaynaklı ortaya çıkan sorunların belirtilmesi,

hususlarını da içerecek şekilde yazıda konu edilen hizmetlerin geliştirilmesine dair görüş, öneri ve
değerlendirmelerinizin 8 Temmuz 2022 tarihine kadar Birliğimize iletilmek üzere Odamıza (odemisto@tobb.org.tr) word dosyası
olarak iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize Sunarız.
Havalimanlarında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri Denetimi

Ödemiş Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam