Ödemiş
+17°C
Dış Ticaret İşlemleri

Ekonomik Araştırmalar ve İstatistiki Çalışmalar

   
 ÖDEMİŞ 2010  ÖDEMİŞ 2011  ÖDEMİŞ 2012   ÖDEMİŞ 2013