Ödemiş
+17°C
Vizyon & Misyon

Kurumsal

Vizyon & Misyon

VİZYONUMUZ

Kurumsal Yapımızı ve Paydaşlarımız ile İşbirliğini Güçlendiren, Küçük Menderes Ovasının Verimli Topraklarından Aldığımız Zenginlikleri Ülkemiz ve Dünya Ekonomisine Entegre Eden Üyelerimizin ve Bölge Ekonomisinin Gelişiminde Dengeli ve Fayda Sağlayan Bir Kurum Olmak. 


MİSYONUMUZ

Yasal yükümlülüklerimizin yanında bölge ekonomisinin kalkınması için rehberlik yapmak, üyelerimizin ve bölgemizin hak ve çıkarlarını tüm platformlarda korumak. 

 

DEĞERLERİMİZ

✔ Yasalara Uygunluk 

✔ Üyelerimizin Ekonomik Yaşamlarının Sürekliliği

✔ Kurum Varlığımız ve Gelişimimizde Süreklilik

✔ İnsan Kaynaklarımızın Yetkinliği ve Sürekliliği

✔ Katılımcı, Şeffaf (Hesap Verebilir) Yönetim 

✔ Gençlerimiz İçin Sağlıklı Gelecek ve Toplumumuzun Refahı

✔ Araştırmacı Kurum Kimliğinin Geliştirilmesi

✔ Uzlaşmacı Kurum Kimliğinin Geliştirilmesi

✔ İlçemizin Doğal Kaynaklarının Korunarak ve Geliştirilerek Ekonomiye Kazandırılması