KAPASİTE RAPORU

KAPASİTE RAPORU

Bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

 

Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?

*Yatırım Teşvik Belgesi,

*Dahilde İşleme İzin Belgesi,

*Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,

*Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,

*Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,

*Resmi ve özel ihalelerde,

*Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,

*Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,

*Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,

*İmalatçı belgesi alımında,

*Vergi incelemelerinde,

*Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

 

Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?

*Gıda Sanayi (Sınai üretim yapan gıda işletmeleri)

*İplik Sanayii

*Dokuma Sanayii

*Örme Sanayii

*Konfeksiyon Sanayii

*Boya, Apre ve Emprime Sanayii

*Jüt ve Amyant Sanayii

*Halı ve Hasır Sanayii

*Döküm Sanayii

*Madeni Eşya Sanayii

*Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii

*Çeşitli Metal Sanayii

*Montaj ve Tamir, Bakır Atölyeleri

*Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri

*Kaplama Sanayii

*Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar

*Ağaç Eşya Sanayii

*Toprak Eşya Sanayii

*Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii

*Cam ve Porselen Sanayii

*Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii

*Baskı ve Cilt Sanayii

*Kimya Sanayii

*Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii

*Plastik Eşya Sanayii

*Kauçuk Eşya Sanayii

*Deri Eşya Sanayii

*Film ve Fotoğraf Sanayii

*Protez ve Ortopedi Sanayii

*Deri Tuzlama ve Asorti İşleri

*Yazılım Firmaları

 

Kapasite Raporu Müracaatı İçin İstenen Belgeler

1-Kapasite Raporu Müracaat Formu.

2-Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi, 

3-Mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi fotokopisi, 

4-Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları, 

5-İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali

Müşavir onaylı bilançodaki toplam kıymeti, 

6-İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı listesi, 

7-Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi, Leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı, 

8-Kiralık olan bina ve işyeri sözleşmeleri,

9-Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,

10-Vergi levhası fotokopisi,

11- Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000) belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),

12- Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi, istenilir ve (6), (7) ve (11) inci bentlerinde sayılan belgelerin asılları kontrol edilerek bir suretleri dosyada muhafaza edilir.

13- Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.

14- Bu maddede sayılan belgelerin elektronik imzalı olanları gerekli kontrolleri yapılmak suretiyle kabul edilir.

15-   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin aşağıdaki hesap numaralarından birine yatırılan 700 TL'lik "kapasite onay ücreti" dekontu.   

 TOBB Hesap Numaraları
 Şube Kodu Hesap No   BAN No   Banka/Şube
 4201 785529  TR100006400000142010785529    T.İş Bankası/Akay (Masraflı)
 1311   16000038  TR140001200131100016000038     Halkbank/Çukurambar Ticari
 153  69072  TR350004600153888000069072   Akbank/Bakanlıklar
 184  2068017   TR210001500158007293586413   Vakıflar Bankası/Merkez
 760    5994350-5032  TR020001000760059943505032   Ziraat Bankası/Akay(Masraflı)Not: Kayıtlarda olmayan makine ve teçhizat dikkate alınmaz. Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.

-İkinci el, faturasız, özel imalat, ya da çok eski vb. nedenlerle muhasebe kayıtlarında yer almayan fakat üretimde önemli bir yere sahip makineler için Yeminli Mali Müşavir veya YMM olmaması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı makine ve tesisat listesi dikkate alınır.

-Bu maddede sayılan belgelerin elektronik imzalı olanları gerekli kontrolleri yapılmak suretiyle kabul edilir.

 

 

Ödemiş Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam