Ödemiş
+17°C

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ PLANI VE RAPORU

TÜR DEĞİŞTİRME PLANI


Yönetim organı tarafından tür değiştirme planı düzenlenir.

1. Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki

— ticaret unvanı

— merkezi

— yeni türe ilişkin bilgiler

2. Yeni türün şirket sözleşmesi

3. Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısına, cinsine ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin açıklama

 

ÖRNEK:

Şirketin tür değiştirmeden önceki unvanı :

Şirketin tür değişikliğinden sonraki unvanı :

Şirketin merkezi :

Şirketin yen türü :

Yeni şirketin esas sözleşmesi :

Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları paylara ilişkin bilgi :

İşbu “tür değiştirme planı” …. tarihinde Türk Ticaret Kanununun 185 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.


 

TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU

Yönetim organı tarafından tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlanır

1. Tür değiştirmenin amacı ve sonuçları

2. Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna ilişkin açıklama

3. Yeni şirket sözleşmesi

4. Tür değiştirmeden sonra ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranı

5. Anonim şirkete dönüşüm halinde varsa ortaklar ile ilgili olarak anonim şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklara ilişkin açıklama

6. Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere ilişkin açıklama

 

ÖRNEK:

Şirketin anonim/limited şirkete dönüşmesinin amacı ve sonuçları :

Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerine ilişkin açıklama :

Yeni şirketin esas sözleşmesi :

Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları paylara ilişkin bilgi :

Anonim şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ortakların 

ek ödeme ile diğer kişisel edim ve yükümlülükleri ile kişisel sorumlulukları :

Ortakların tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülükleri olup olmadığına 

ilişkin açıklama :

İşbu “tür değiştirme raporu” …. tarihinde Türk Ticaret Kanununun 186 ıncı maddesi uyarınca hazırlanmıştır.