Tarihçe

Tarihçe 

Ödemiş Ticaret Odası'nın geçmişi, Osmanlı dönemine iner. 1893 yılında var olduğu bilinen, Hasan Efendi'nin başkanı; Haci Süleyman , Hatipzade Hasan ve Mehmet ağalar ile Rum-Ortodoks cemaatinden Hacı Haralambo Efendi'nin üyeliklerini yaptığı Ziraat ve Ticaret Komisyonu'nun, Ödemiş Ticaret Odası'nın nüvesini oluşturduğu söylenebilir. Çalışmaları, bu veya bir başka isimle devam edip etmediği ve idarecileri ile çalışanları örgütlendiği anlaşılan "Ödemiş Ticaret ve Sanayi Odası " idi.


1928 Bahar'ında Meclisi: Eczacı Tevfik Bey (başkan), Lomlu İsmail Rahmi Bey (ikinci başkan) , Uncu Mustafa Hakkı Bey (birinci başkan vekili), Sandık Eminizade Ali Hilmi Bey (ikinci başkan vekili), Akesikili Ali Haydar Bey (üye), Eşmenzade Mehmet Emin Bey (üye), Adagideli Hübeyin Vasfi Bey (üye) ve Kemal Bey'den (başkatip) oluşan Ödemiş Ticaret ve Sanayi Odası'nın, 29 Ekim 1933'te İzmir'deki Maarif Matbaası'nda, "cumhuriyetin onuncu bayramına armağan" olarak bastırdığı kitapçık (75s), yeni rejimin Ödemiş ve Bayındır kazalarında, cumhuriyetin ilk on yılında sosyal, iktisadi, eğitim ve bayındırlık alanında kaydettiği gelişmeleri öğrenmemize aracılık etmektedir.

1933 yılı itibariyle yönetimi; Mustafa Hakkı Bey (başkan), Kemal Bey (birinci başkan vekili), İsmail Hakkı Bey (ikinci başkan), Aksekili Mehmet Tevfik Bey (üye), İhsan Bey(üye), Sadık Bey (üye) ve M.Nedim Bey'den (başkatip) oluşan Oda 100 küsur yıldan beri yukarı Küçük Menderes Havzası ile sakinlerinin yaşamında önemli bir yer tutmaktadır.

Türkiye'nin an itibariyle yaşayan tek milli fuarı; Ödemiş Milli Fuarı'nı başlatan sergiye (Birinci Sanayi Sergisi/ 1982) can vermiş olan Ödemiş Ticaret Odası, Kiraz ve Beydag ile birlikte, Ödemiş'te iktisadi yaşamı düzenleyip geliştirmek yanında, ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunuyor; burslar vermek ve okullar açmak suretiyle eğitime destek oluyor; rapor, broşür ve istatistikler hazırlayıp bastırarak, havzanın sosyo-ekonomik yapısının anlaşılmasına katkılar sağlıyor.

An itibariyle sekiz adet meslek komitesi, genel sekreter dahil sekiz personeli, 1200 civarında faal üyesi ile Oda, 1 Aralık 2006 tarihinde, Ödemiş Anadolu Öğretmen Lisesi için 7474 m2 okul alanını Milli Eğitim Bakanlığına bağışlamış; başta üniversite öğrencilerine burs vermek olmak üzere birçok sosyal projeye destek vermektedir.  

 

Kurumsal

Ödemiş Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam