Vizyon & Misyon

MİSYONUMUZ

Bölgenin ekonomisi ve sosyal hayatı üzerinde sürdürülebilir olumlu bir etki yaratabilmek adına bölgenin kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik, yenilikçi ve teknolojiyi süreçlere ortak eden hizmet alternatifleri oluşturmak

 

MISSION

Constituting innovative service alternatives intending to use the regional sources efficiently and associate technology into the processes in order to create an affirmative effect on the economical and social life of the region

 

VİZYONUMUZ

Stratejik hedeflerle belirlenen zaman aralığı içerisinde üyelerinin dış ticaret faaliyetlerini arttırmış, bölge turizmini sürdürülebilir bir gelişim aşamasına getirmiş, bölgenin markalaşma süreçlerine katkıda bulunmuş, faaliyetlerini çağın gerektirdiği alt yapıya uygun olarak yürüten dijital bir ticaret odası haline gelmek

 

VISION

 Within the time period which was determined by strategic intents, becoming a digital chamber of trade that conducts its activities proper to the necessary infrastructure of time and that has enhanced the foreign trade activities of its members, has brought the regional tourism to a sustainable stage and has contributed to the branding processes of the region

 

DEĞERLERİMİZ

✔ Yasalara Uygunluk 

✔ Üyelerimizin Ekonomik Yaşamlarının Sürekliliği

✔ Kurum Varlığımız ve Gelişimimizde Süreklilik

✔ İnsan Kaynaklarımızın Yetkinliği ve Sürekliliği

✔ Katılımcı, Şeffaf (Hesap Verebilir) Yönetim 

✔ Gençlerimiz İçin Sağlıklı Gelecek ve Toplumumuzun Refahı

✔ Araştırmacı Kurum Kimliğinin Geliştirilmesi

✔ Uzlaşmacı Kurum Kimliğinin Geliştirilmesi

✔ İlçemizin Doğal Kaynaklarının Korunarak ve Geliştirilerek Ekonomiye Kazandırılması

 


Kurumsal

Ödemiş Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam