Ödemiş
+17°C
Vizyon & Misyon

Kurumsal

Vizyon & Misyon

VİZYONUMUZ

Bölgemizin Ekonomik gelişiminde üyelerimizin ve iş çevrelerinin güven duyduğu ve aidiyet hissettiği, bilgi ve iletişim altyapısı güçlü, Ödemiş'e has ürünleri ekonomiye kazandıran, yenilikçi projeler üretebilen, yerel ve ulusal seviyede kurumsal işbirliğini amaç birliği ile etkin uygulayan, kadrolarını ve kaynaklarını stratejik amaçlarına ulaşmak için seferber eden, çözüm ve faydaya odaklı kurum konumunu güçlendirmek.


MİSYONUMUZ

Yasal yükümlülüklerimizin yanında bölge ekonomisinin kalkınması için rehberlik yapmak, üyelerimizin ve bölgemizin hak ve çıkarlarını tüm platformlarda korumak, ekonomik alanda inceleme ve araştırmalar yapmak, üyelerimizi ekonomik gelişmeler ve yasal değişiklikler hakkında bilgilendirmek, üyelerimizin kurumsal gelişimlerine yönelik hizmetler üretmek.  

 

DEĞERLERİMİZ

✔ Yasalara Uygunluk 

✔ Üyelerimizin Ekonomik Yaşamlarının Sürekliliği

✔ Kurum Varlığımız ve Gelişimimizde Süreklilik

✔ İnsan Kaynaklarımızın Yetkinliği ve Sürekliliği

✔ Katılımcı, Şeffaf (Hesap Verebilir) Yönetim 

✔ Gençlerimiz İçin Sağlıklı Gelecek ve Toplumumuzun Refahı

✔ Araştırmacı Kurum Kimliğinin Geliştirilmesi

✔ Uzlaşmacı Kurum Kimliğinin Geliştirilmesi

✔ İlçemizin Doğal Kaynaklarının Korunarak ve Geliştirilerek Ekonomiye Kazandırılması